Delatro Odin ' SHAKA '

Ch(SA)

Owner Mr Roy Clark Born 16.07-1984 Breeder Mrs A.M v Rijswijk (SA)

Pedigree

Johnsondale's Delatro

Jewel of Delatro

Ward v Amstelhof Yelli du Boscaille
Freya van Amstelhof

Johnsondale's Indy's 

Dark Jewel

Jewel's Dark Onyx 

of Ganymede

Johnsondale's 

Hi Mount Indigo

Delatro Hanke

Delatro Echo Baldy vt Keffersnest
Raya Delatro vt Veenzicht

Viroflay Crown Princess

of Delatro

Sovereign King of Mindale
Viroflay Wichita