Grimm van de Hoge Laer

Photos: Y.Butez

Owner F Aertgeerts (Bel)  Born 1982 Breeders J-L Vandenbemden & F.Aertgeerts