Burger(s) Genealogie

Welkom by die Burger(s) Familie se webblad.
Die doel van hierdie bladsye is tweeledig. Eerstens om soveel moontlik inligting oor die Burger(s) by een plek bymekaar te maak om mense te help wat hulle voorsate soek. Tweedens word enigeen wat wil, uitgenooi om 'n bydrae te maak, hoe gering ook al.
Voorwoord by Eerste Uitgawe :-
Hierdie is 'n eerste probeerslag om al die inligting beskikbaar te stel wat ek tot op datum kon bekom. Ek sal graag van enige verbeteringe en toevoegings verneem. Kontak my asseblief indien u belangstel om saam te werk ter uitbreiding van die informasie. My kontak besonderhede is onderaan die bladsy.
Tweede Uitgawe:-
Met die hulp van 'n aantal medewerkers is die gegewens uitgebrei van 1584 name na 2321.
Baie dankie vir die reaksie tot dusver. Sarel Burger

Inhoudsopgawe

bullet  Die Stamvader Barend BURGER
bullet  Vannelys
bullet  Naamlys
bullet  Bronne (Bibliografie)
bullet  Lys van Bydraers

Kontakbesonderhede

Email E-pos aan sjb@mweb.co.za
Stuur pos aan:
SJ Burger
Lieberheim 8
Paradyskloof
STELLENBOSCH
7600

Tel:- 021 880 1817
Sel:- 083 454 1188
Faks:- 086 672 6021
E-pos:- sjb@mweb.co.za

Inhoudsopgawe | Vannelys | Naamlys

Hierdie webtuiste is geskep op 23 Okt 2005 dmv Legacy 5.0 van Millennia