Opleiding

Die Teologiese Seminarium van die Baptiste

Kort geskiedenis


Die Teologiese Seminarium van die Baptiste het sy ontstaan in 1960 beleef, om aan die behoefte vir die opleiding van predikante te beantwoord. Sedertdien het die Seminarium gegroei om nie net predikante op te lei nie, maar ook spesifiek vir leke opleiding te bied wat hulle instaat sal stel om as Christenwerkers binne die plaaslike gemeente te kan dien.

Kursusse deur die Semenarium aangebied

Studente kan registreer vir enige van die onderstaande kursusse solank hulle aan die toelatingsvereistes voldoen. Belangstellende kan ook aansoek doen om n beperkte aantal vakkursus (een of meer) te doen.

Krediet vir studies wat reeds gedoen is - Studente kan by aansoek, enige studies wat hulle reeds voltooi het (Teologies of andersins) vir evaluasie voorl. Indien die Seminarium tevrede is dat die student voldoende studies in n bepaalde vakkursus voltooi het, sal die student krediet vir daardie vakkursus ontvang.

Die toekenning van n bepaalde kwalifikasie is onderhewig aan die vereistes vir daardie spesifieke kwalifikasie (byvoorbeeld - L Th) asook dat die persoon vir die laaste twee jaar van die studie tydperk by die Seminarium geregistreer was en die kursus suksesvol voltooi het.

Studente wat by die Seminarium die Diploma in Praktiese Teologie suksesvol voltooi het kan volle krediet vir di studies ontvang indien hulle n Diploma in Teologie sou wou voltooi en daarvoor registreer.

Kies een van die kursusse om meer daaroor te sien:

  

Vir meer inligting aangaande die kursusse kan u ook met die Rektor van die Seminarium in verbinding tree.

Terug na bo